https://mesaroli.com/wp-content/uploads/2020/04/Mesaroli-logo-trasportoelogistica.png

Politica de Confidențialitate

Mesaroli spa se angajează să respecte și să protejeze confidențialitatea și dorește ca dumneavoastră să vă simțiți în siguranță atât în ​​timp ce pur și simplu navigați pe site, cât și în cazul în care decideți să ne scrieți sau să vă înregistrați furnizându-ne informațiile dumneavoastră personale pentru a utiliza serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului. Paginile site-ului nostru web pot să conțină redirecționări către paginile de internet ale altor entități, iar această declarație de protejare a datelor nu se extinde pentru acestea.

Acest site web colectează câteva informații personale de la utilizatorii săi. Datele personale sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

Scop statistic: Prin Google Analytics – Informații de utilizare colectate – IP-ul utilizatorului este mascat
Scop Informații de contact (formular de contact) – Nume – Prenume – adresă de e-mail – Naționalitate – Număr de telefon – Informații libere introduse de Utilizator
Scop Informații pentru candidaturile depuse spontan (formularul „Lucrați cu noi”) – Nume – Prenume – Adresă de e-mail – Adresă poștală – Număr de telefon
Cookie-uri: Acest site eliberează cookie-uri în scopuri statistice. IP-ul utilizatorilor devine anonim înainte de a fi trimis. După cum se prevede în legislația actuală privind confidențialitatea, este necesar consimțământul dumneavoastră prealabil pentru instalarea cookie-urilor de analiză a părților terțe, cu excepția cazului în care sunt luate măsuri de precauție specifice pentru a permite anonimizarea.
Ultima modificare: 9 mai 2019 – În continuarie puteți viziona Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate conform art. 13 Reg. UE 2016/679

Operator prelucrare date
 
Mesaroli Spa, Via Tione, 14, Trevenzuolo VR, e-mail: info@mesaroli.com

Tipuri de date prelucrate și scopul prelucrării

Printre Datele cu caracter personal prelucrate în timpul utilizării acestui site, fie în mod independent, fie prin intermediul unor părți terțe, există Datele de utilizare și datele furnizate de Utilizatori prin intermediul formularului de contact (Nume – Prenume – adresa de e-mail – Naționalitate – Număr de telefon – informații libere introduse de utilizator) sau formularul „Lucrați cu noi” (Nume – Prenume – adresa de e-mail – adresa de poștă – Număr de telefon).
Informațiile personale pot fi introduse voluntar de către Utilizator sau pot fi colectate automat în timp ce se folosește Site-ul.

Neintroducerea unor anumite informații personale de către Utilizator poate împiedica Proprietarul să furnizeze serviciile sale. Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru Datele cu caracter personal ale terților, publicate sau partajate prin intermediul acestui site web, și garantează că are dreptul de a le comunica sau difuza, eliberând Proprietarul de orice răspundere față de terți.

Datele utilizatorului sunt colectate atât pentru a permite proprietarului să furnizeze serviciile sale, precum și în următoarele scopuri:

statistici și funcționarea site-ului;
strâns legate și necesare pentru folosirea site-ului sau pentru a răspunde la orice solicitări de informații, informații suplimentare sau altele. Fără aceste informații nu va fi posibilă furnizarea serviciilor solicitate;
legate de îndeplinirea obligațiilor prevăzute de reglementările UE și naționale, de protecția ordinii publice, de detectarea și urmărirea penală a infracțiunilor.
Baza prelucrării este (I) executarea unui contract unde partea interesată este implicată sau este vorba despre măsuri precontractuale adoptate la cererea acesteia, (II) îndeplinirea obligațiilor legale la care este supus proprietarul.

Modalități de prelucrare 

Operatorul de date prelucrează datele personale ale utilizatorilor prin adoptarea măsurilor de securitate adecvate pentru a preveni accesul, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor cu caracter personal. Prelucrarea se efectuează utilizând instrumente manuale, informatice și/sau telematice, cu metode organizatorice și cu o logică legată de scopurile indicate. În afară de operatorul de date, în unele cazuri pot avea acces la date categoriile de angajați implicați în organizarea site-ului (cum ar fi de exemplu: personalul din administrație, de la biroul comercial, marketing, juridic, administratori de sistem), sau entități externe (ca de exemplu, dar nu exhaustiv: furnizori terți de servicii tehnice, curieri poștali, hosting provider, companii informatice, agenții de comunicații) desemnați, în cazul în care este necesar, responsabili cu prelucrarea de date de către operatorul. Lista actualizată a responsabililor poate fi solicitată operatorului de date.

Locul prelucrării

Datele sunt prelucrate la unitățile de lucru și în orice alt loc în care se află părțile implicate în prelucrare. Pentru mai multe informații, va rugăm să contactați proprietarul.

Perioada de prelucrare și anularea

Datele sunt prelucrate pentru o perioadă de timp necesară pentru efectuarea serviciului solicitat de către Utilizator sau pentru scopurile descrise în acest document.

Transferul datelor personale în străinătate și profilare

Datele personale ale utilizatorilor nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene, cu excepția cazului în care este consimțit explicit. Datele nu sunt supuse profilării.

Drepturile părții interesate

Partea interesată are dreptul de a avea acces la datele cu caracter personal, corectarea sau anularea acestora, limitarea prelucrării datelor care o privesc, precum și să se opună la prelucrarea, la portabilitatea datelor, să depună reclamație la autoritatea de supraveghere (Garante Privacy – www.garanteprivacy.it).

Utilizarea de către minori

Utilizatorii declară că sunt majori, în conformitate cu legislația aplicabilă acestora. Minorii pot utiliza acest spațiu online numai dacă sunt asistați de un părinte sau tutor.

Informații specifice

La cererea Utilizatorului, pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, Proprietarul poate furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale referitoare la servicii specifice sau la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Log-ul sistemului și întreținere

Pentru necesități în legătură cu operarea și întreținerea, Proprietarul și eventuale servicii terțe utilizate de acesta pot colecta Log-uri de sistem, și anume fișiere care înregistrează interacțiunile și care pot conține și date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a utilizatorului.

Informații care nu sunt conținute în această policy

Mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment operatorului de date, folosind informațiile de contactare.

Modificări la această politică de confidențialitate

Operatorul de date își rezervă dreptul de a modifica oricând această politică de confidențialitate, informând Utilizatorii pe această pagină.

Copyright Mesaroli 2021 ©. All Rights Reserved