SPOLUPRÁCA

Spolupráca
Dynamika, iniciatíva a kompetencie: toto sú charakteristiky, ktoré rozvíjame na každodennej báze.
Spolupráca s nami znamená byť súčasťou dynamickej, úžasnej skupiny schopnej garantovať neustály profesionálny rast.
Tešíme sa na spoluprácu s vami!!!

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA PRE SLOVENSKÚ KANCELÁRIU

Spoločnosť Mesaroli Logistica Spa hľadá kandidátov pre tieto oblasti:
  • ADMINISTRATÍVNA OBLASŤ
  • ODDELENIE PREDAJA
  • DISPEČER – PREVÁDZKOVÉ ODDELENIE
  • OBLASŤ AGENTÚRY
  • LOGISTIKA
  • DIELŇA
  • VODIČI

Žiadne voľné pozície

Žiadne voľné pozície

Žiadne voľné pozície

Žiadne voľné pozície

Žiadne voľné pozície

Žiadne voľné pozície

Žiadne voľné pozície

STRETNIME
SA

Skupina Mesaroli Group je jednou z popredných prepravných spoločností potravín a nápojov s regulovanou teplotou, liekov, priemyselných produktov, živých zvierat a s intermodálnou nákladnou dopravou v Európe. Máme tri pobočky v Taliansku s prevádzkovým centrom v Trevenzuolo (pri Verone) a koordinujeme ďalších osem kancelárií: San Bonifacio (IT), Salerno (IT), France, Dover (UK), Kanfanar (Chorvátsko), Senec (Slovensko), Solingen (Nemecko), Vroclav (Poľsko). Logistika, garáž, skladovanie a uskladňovanie: objavte služby dostupné vo vašej oblasti.

VERONA

SALERNO

SOLINGEN (DE)

SANDWICH (UK)

KANFANAR (HR)

WROCLAW (PL)

LIONE (FR)

SENEC (SK)